• +32 (0)67 79 07 68
 • info@unb.be

  De BBN verenigt hoogopgeleide naturopathische gezondheidswerkers en raadgevers in vitale hygiëne die zich inzetten voor het naleven van de deontologische code, het huishoudelijk reglement en de statuten van de BBN.

  Ze brengt Belgische naturopaten samen en streeft naar de integratie van naturopathie en naturopaten in het gezondheidszorgsysteem in België en in de wereld in overeenstemming met de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).

  Samenstelling van de Directieraad van de BBN:

  • Voorzitter: Fatiha Aït-Saïd
  • Ondervoorzitter: Nathalie Soumillion
  • Ondervoorzitter: Olivier Coureaut
  • Secretaris: Marina Fernandez-Cano
  • Penningmeester: Anne Denis

  Menu