• +32 (0)67 79 07 68
 • info@unb.be

  Uittreksel uit de inleiding van het WGO-document "Benchmarks for Training in Naturopathy" (WHO, 2010).

  Bron originele Engelstalige versie « Page 1 »

  "In het algemeen richt naturopathie zich op de preventie, de behandeling en de promotie van een optimale gezondheid door het gebruik van therapeutische methoden en modaliteiten die het proces van zelfgenezing bevorderen - de vis medicatrix naturae. Filosofische benaderingen van naturopathie omvatten de preventie van de ziekte, het stimuleren van het inherente genezend vermogen van het lichaam, de natuurlijke behandeling van de persoon in zijn geheel, de persoonlijke verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid en de voorlichting van patiënten in levenswijzen die de gezondheid bevorderen. Naturopathie combineert de eeuwenoude kennis van natuurlijke therapieën met de huidige vooruitgang in het begrijpen van de menselijke en gezondheidssystemen. Naturopathie kan bijgevolg beschreven worden als de algemene praktijk van natuurlijke gezondheidstherapieën."

  Grondslagen en beginselen

  Naturopathie streeft naar de ecologie van de gezondheid door middel van voorlichting in de natuurlijke gezondheid. Ze is ontstaan uit een rijk voorouderlijk erfgoed van traditionele geneeswijzen (Essenische, Chinese, Ayurvedische, Hippocratische, ...), ontwikkelde zich vervolgens gedurende meer dan 150 jaar in de Verenigde Staten, structureerde zich nagenoeg een eeuw geleden in Europa en is vandaag uitgegroeid tot een discipline in volle expansie, goed afgestemd op Westerlingen, waardoor ze zich volgens de WGO ontwikkeld heeft tot « traditionele en complementaire geneeskunde ».

  Naturopathie, de traditionele Europese geneeskunde, is een globale en systeembenadering van de gezondheid met inachtneming van de wetten van gezond leven en milieu.

  Tegelijkertijd filosofie, wetenschap en kunst van gezond leven, wordt ze gevoed door:

  • de voorouderlijke kennis waaruit ze is ontstaan en die het mogelijk maakt om de vitaliteit en het temperament van elke persoon te waarderen met het oog op het herstellen van het persoonlijke metabolisme, het stimuleren van de vitale energie om op die manier de zelfregeneratie te bevorderen door beroep te doen op de tien natuurlijke agentia; ;
  • en door de meest geavanceerde wetenschappelijke kennis over de menselijke gezondheid die bovendien de naturopathische benadering ondersteunt (in het bijzonder neuro-psycho-endocrino-immunologie, kwantumfysica, op wetenschap gebaseerde ecologie).

  Ze streeft naar het bevorderen van de ecologie van de gezondheid door middel van voorlichting in de natuurlijke gezondheid met als doel de consultant autonoom te maken in het dagelijkse beheer van zijn gezondheid. Ze bestrijkt het terrein van de actieve primaire preventie en behoort, zoals alle andere niet-conventionele geneeswijzen, tot de « eco-geneeswijzen ».

  Een globale benadering

  In de eerste plaats beschouwt naturopathie de mens in zijn geheel, met name in zijn verschillende fysieke, energetische, emotionele, mentale en socioculturele aspecten. Op basis van een naturopathische evaluatie kan ze één of meerdere vlakken en verstoorde systemen en organen beoordelen en opnieuw in evenwicht brengen om zo bij te dragen tot het herstel van de onderlinge harmonie.

  Allereerst door middel van de vitale hygiëne streeft zij ernaar om, dankzij een grondige kennis van de biologische wetten, de natuurlijke vermogens van zelfgenezing en zelfregeneratie (de levenskracht) te stimuleren.

  De Naturopaat, een ecologische gezondheidsopvoeder

  Zijn/Haar advies in het kader van een gezondheids- en welzijnspedagogie is gericht op het verbeteren van de levenskwaliteit in overeenstemming met de biologische wetten die ons leven en onze gezondheid regelen. Dankzij een verscheidenheid van evaluatietechnieken stelt de Naturopaat een nauwkeurige vitale evaluatie op en richt hij/zij zich naar een globaal evenwichtsherstel van het persoonlijke metabolisme. Op basis van deze vitale evaluatie zal de naturopathische gezondheidswerker een individueel vitaal hygiëneprogramma voorstellen, gericht op het elimineren van overbelasting (afvoer van toxines) of giffen (ontgifting), het opvullen van tekorten (revitalisering) en het in evenwicht brengen van de energieën om het individu toe te laten zich, zowel op functioneel als op organisch niveau, te regenereren. Hij/Zij zal trachten het evenwicht in de voeding en de biologische ritmes (activiteiten/rust) te herstellen, de natuurlijke fysiologische eliminatie, de lichamelijke activiteiten en de respiratoire hygiëne stimuleren en aanbevelingen geven voor het gebruik van hydrotherapie (lokale of algemene baden, sauna, enz.) en het juiste gebruik van natuurlijke middelen met een harmoniserende werking (planten, essentiële oliën, voedingssupplementen, enz.).

  Referenties van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO/WHO)

  Benchmarks for training in Naturopathy, WHO, 2010 (ISBN 978 92 4 159965 8).

  Strategie van de WGO voor de traditionele geneeskunde voor 2014-2023, WGO, 2013, Genève (ISBN 978 92 4 250609 9).

  Politieke vooruitzichten van de WGO inzake geneesmiddelen, Traditionele geneeskunde: Toenemende behoeften en potentieel, Genève, WGO, 2002, WHO/EDM/2002.4.

  WHO Traditional Medicine Strategy: 2002-2005, Genève, WGO, 2002, WHO/EDM/TRM/2002.1

  Wettelijk referentiekader

   « Niet-conventionele geneeswijzen en wetgeving - De noodzakelijke integratie van gezondheidssystemen in Frankrijk en Europa » - Isabelle ROBARD editie LITEC 2002 (uitgeput).

  Menu