• +32 (0)67 79 07 68
 • info@unb.be

  1 - Ik ben op zoek naar een gespecialiseerde naturopaat.

  Alle naturopaten, lid van de BBN, zijn bevoegd op het vlak van voeding en stress, d.w.z. de basisprincipes van de naturopathie. De specialiteiten (activiteitencategorieën) van onze leden staan vermeld in onze ledenlijst.

  Klik op de gekozen therapeut: http://www.unb.be/annuaire.html

  Wij stellen u voor contact op te nemen met één of meerdere naturopaten in uw buurt en u te informeren over zijn/haar manier van werken.

  2 - Ik wens advies te krijgen via e-mail of telefoon. Ik wil graag informatie over een remedie of een techniek voor mijn gezondheidsprobleem.

  Aangezien de naturopathische benadering globaal en causalistisch is, zijn wij niet in staat individuele aanbevelingen te geven om de gezondheid op een symptomatische manier in evenwicht te brengen, en nog minder via e-mail of telefonisch.

  Om een correct antwoord te kunnen geven op uw verzoek, kunnen wij geen passende aanbevelingen doen zonder eerst een gepersonaliseerde Vitale evaluatie op te stellen. Daarom raden wij u aan een afspraak te maken met één van onze leden opgenomen in de lijst die u terugvindt op onze website.

  Klik op de gekozen therapeut: http://www.unb.be/annuaire.html

  3 - Ik wil graag naturopaat worden en ben op zoek naar een degelijke professionele opleiding in naturopathie in België. Welke scholen kunt u mij aanbevelen om naturopaat/lid van de BBN te worden?

  De BBN, professionele Belgische Beroepsvereniging erkend door de Belgische Raad van State sinds 19/03/2008 (datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad -  Akte nr. 38019), is effectief lid van de Wereldorganisatie voor Naturopathie (World Naturopathic Federation-WNF). 

  http://www.worldnaturopathicfederation.org/membership/wnf-members/

  Daarom is de BBN voorstander van een pedagogische opleiding, zowel op het vlak van de inhoud van de opleiding als van het aantal opleidingsuren (minimum 1.500 uren waarvan niet minder dan 400 uren klinische praktijk onder toezicht), in overeenstemming met de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) door het verstrekken van theoretisch en praktisch onderwijs in de 10 natuurlijke technieken volgens de 5 naturopathische principes:

  • een vitalistische filosofie

  • de behandeling van het persoonlijke metabolisme (met naturopathische evaluatie: fysio-psycho-morfologie, iridologie, pulsologie, anamnese, enz.)

  • een causalistische aanpak

  • een holistische benadering

  • hygiënistische technieken.

  U vindt de toelatingsvoorwaarden voor nieuwe BBN-leden en de scholen die lid zijn van de WNF op onze website: http://www.unb.be/adhesion.html

  In België voldoet momenteel enkel de vzw ISNAT - Hoger Instituut voor Traditionele Naturopathie - aan de pedagogische normen van de BBN, de WNF en de WGO.

  In overeenstemming met de pedagogische aanbevelingen van de WGO en de WNF, erkent de BBN geen opleidingen op afstand of per correspondentie om naturopaat te worden.

  Een wezenlijk deel van elke degelijke opleiding om naturopaat te worden vereist inderdaad een klassikaal onderwijs met een effectieve validatie van zowel de theoretische als de praktische vaardigheden. De klinische praktijk onder toezicht kan bijgevolg noch op afstand, noch per correspondentie onderwezen worden.

  Opgelet!

  Bepaalde opleidingen op afstand adverteren op hun website dat ze een « erkend diploma » afleveren, « in overeenstemming met de vereisten van de Belgische wetgeving ». Dit is bedrieglijke reclame aangezien naturopathie in België nog niet erkend is.

  Bij gebrek aan een nationale reglementering op het vlak van naturopathie zult u zich, in eerste instantie, zeker probleemloos kunnen installeren, uiteraard op voorwaarde dat u alle kosten, taksen en belastingen betaalt. Maar dit gebeurt echter op eigen risico: zonder de juiste vaardigheden om de patiënten die u raadplegen zo goed mogelijk te begeleiden, zonder Beroepsvereniging om u raad te geven en u te vertegenwoordigen en zonder de gepaste professionele verzekeringen!

  Enkel professionelen, degelijk opgeleid volgens de pedagogische normen van de BBN en lid van onze Beroepsvereniging, kunnen genieten van:

  • onze aangepaste professionele verzekeringen;

  • onze aanbevelingen voor het opzetten en het promoten van hun activiteiten.

  4 - Bieden de certificeringsnormen zoals ISO 9001 een garantie op een kwaliteitsvolle opleiding in de naturopathie?

  De ISO 9001 / QFOR normen garanderen geen bevoegdheid van het beroep van naturopaat maar bieden enkel een soort garantie op het naleven van de exacte werkvoorschriften met betrekking tot de kwaliteit van de ondersteuning en het opleidingstraject. Indien u dit type opleiding volgt, hetzij klassikaal, hetzij op afstand, kunt u hoogstens de aspecten of de technieken op het vlak van naturopathie ontdekken, zonder enige garantie dat alles correct of volledig is. U zult echter niet in staat zijn om op te treden als bevoegde professionele gezondheidswerker met een effectieve opleiding in empatisch luisteren, observatie en persoonlijke begeleiding van de patiënt.

  5 - Hoe kunt u genieten van de professionele verzekeringen van de BBN (professionele burgerlijke aansprakelijkheid, professionele rechtsbijstand)? 

  U dient eerst en vooral een aanvraag tot aansluiting bij de BBN in te dienen met bewijs van een toereikende opleiding in naturopathie.  

  Zie toelatingsvoorwaarden BBN: http://www.unb.be/adhesion.html

  Zodra uw verzoek aanvaard is en de betaling van uw toetreding als nieuw lid afgerond is, zal de Toelatingscommissie van de BBN uw coördinaten overmaken aan onze verzekeringsmakelaar zodat u kunt genieten van de twee volgende verzekeringen:

  1. Professionele burgerlijke aansprakelijkheid (PBA) - Wettelijke verplichting

  2. Professionele Rechtsbijstand (PRB) - Verplicht voor BBN-leden.

  De gedetailleerde lijst van de handelingen uitgevoerd door de naturopaten is meegedeeld aan onze verzekeraars, aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).

  Menu