Actualiteit

Volg onze actualiteit

UNB Persbericht van 8 april 2019 - Antimicrobiële resistentie en gezondheidsbevordering

Antimicrobiële resistentie: De kennins van de naturopaten zou efficient kunnen zijn

UNB Persbericht - 08 april 2019

Het beleid van de Minister van Volksgezondheid om de antibioticaconsumptie te verminderen door de terugbetaling te beperken en zo de prijs die de patiënt moet betalen te verhogen, is volgens de Christelijke Ziekenfonds, vanuit een economisch en gezondheidsoogpunt, een mislukking. Volgens de OESO zal bacteriële resistentie tussen 2015 en 2050 jaarlijks gemiddeld 33.000 doden veroorzaken in Europa, waarvan 533 in België. De kosten voor ziekenhuisopname en gezondheidszorg zullen tevens aanzienlijk stijgen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft sinds 2016 gereageerd met een "One Health" Global Action Plan om antimicrobiële resistentie te bestrijden. De traditionele kennis van de naturopaten zou het overmatig gebruik van antibiotica effectief kunnen verminderen en zelfs de antimicrobiële resistentie beperken: op 10 april zal in het Europees Parlement een internationale conferentie worden gehouden van 9.00 tot 13.00 uur.

De eerste KCE-aanbeveling roept in dit verband op tot een "One Health” actieplan waarbij "alle relevante belanghebbenden moeten worden betrokken" en "ook moet worden geïntegreerd in Europese en internationale initiatieven". Dit is in overeenstemming met een aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie die nog steeds niet van toepassing is in België, ondanks het feit dat het land zich al meer dan 40 jaar1 ertoe verbindt om de traditionele geneeskunde, met inbegrip van de naturopaten, in de gezondheidszorgstelsels te integreren. Vooral omdat de kennis van de naturopaten de ontbrekende schakel zou kunnen zijn bij het verminderen van de antibioticaconsumptie of zelfs bij het beheersen van de antimicrobiële resistentie.

Naturopathie wordt door de WHO erkend als een traditionele geneeskunde, net als de traditionele Chinese geneeskunde of de Ayurvedische geneeskunde. Het is een coherente en holistische benadering van de gezondheid, waarbij gebruik wordt gemaakt van oude geneeskunde die wetenschappelijk bevestigd zijn door een groeiend aantal evidence based publicaties.

Op basis van een naturopathische gezondheidsevaluatie, als aanvulling op een medische gezondheidscontrole, beoordelen de naturopaten de vitaliteit en de onderliggende oorzaken van de infectie om een geïndividualiseerde naturopathische behandeling op te stellen die de natuurlijke immuniteit zal verbeteren in overeenstemming met de aanbevelingen van de World Naturopathic Federation2.

De naturopathische adviesen kan aromatherapie (of etherische olietherapie) omvatten, die bijzonder geschikt, doeltreffend en bekend is in het geval van microbiële infecties, zelfs met antimicrobiële resistentie. In geval van virale of bacteriële infectie en in afwachting van de resultaten van een medisch onderzoek die de aard van de te behandelen infectie kunnen bepalen, zou een breed spectrum aromatherapie een veilig en effectief alternatief kunnen zijn, wat het ongepaste gebruik van antibiotica aanzienlijk zou doen verminderen. Met een dergelijke interprofessionele samenwerking, waarnaar vele patiënten en de Unie van de Naturopaten van België (UNB) streven, zouden we een optimale en kosteneffectieve gezondheidszorg in België kunnen voorstellen.

Aromatherapie moet natuurlijk worden beoefend door professionals die serieus zijn opgeleid in deze complexe en krachtige therapie die ongewenste effecten kan hebben in het geval van antisymptomatisch gebruik of van zelfmedicatie: men kan het risico oplopen van allergieën of zelfs toxiciteit. Het gebruik van aromatherapie moet worden uitgevoerd in een veilig en therapeutische context zoals de traditionele praktijk van de naturopathie dit toelaat.

Het is betreurenswaardig dat de Minister van Volksgezondheid opzettelijk en herhaaldelijk de voorstellen van de Unie van de Naturopaten van België (UNB) voor een samenwerking in het belang van de patiënten heeft genegeerd. Het is de hoogste tijd dat alle Belgische volksgezondheidsdeskundigen, politici en de media zich bewust worden van het therapeutisch potentieel van de naturopathie en de naturopaten en de dringende noodzaak begrijpen om deze traditionele Europese geneeskunde te integreren in het gezondheidssysteem, zoals het al is in Duitsland, Zwitserland en elders in de wereld.

In dit opzicht zal op 10 april in het Europees Parlement3 een internationale conferentie gehouden worden over het verband tussen antimicrobiële resistentie en gezondheidsbevordering.

Om de conferentie live online te volgen: https://youtu.be/yrUuAytbdjg

Perscontact: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

1 Verklaring van Alma-Ata van 12 september 1978, bijgewerkt door de Astana-verklaring van 25-26 oktober 2018:
https://www.who.int/docs/default-source/primary-health/ declaration/...
2 World Naturopathic Federation : Antimicrobial Resistance (Resources and Information) - https://www.wnfamr.org/?fbclid=IwAR2_VDrCSC0FX_XnQSLO2kzeOG1CXaPt0RfIHcDRfWNhl7dEymsTWwUlIPg

3 Cf. Document en annexe.

Menu