Actualiteit

Volg onze actualiteit

Perscommuniqué BBN: Eerste Belgische week van de Naturopathie

Van 6 tot 12 november 2017

De Belgische Beroepsvereniging van Naturopaten (BBN) organiseert de eerste Belgische Week van de Naturopathie: conferenties, opendeurdagen, ontdekkingsworkshops, enz. zullen worden voorgesteld ter bevordering van de naturopathische praktijken in overeenstemming met de aanbevelingen van de WGO die naturopathie erkent als traditionele en complementaire geneeskunde.

Steeds meer burgers streven ernaar om op een natuurlijke manier zorg te dragen voor hun gezondheid, o.m. door zich bewust te worden van verschillende soorten vervuiling (milieu, voeding, geneesmiddelen, verslavingen) en chronische ziekten door het raadplegen van naturopaten, gezondheidsopvoeders en algemene beoefenaars van natuurlijke gezondheidspraktijken.

Naturopathie, traditionele en complementaire geneeskunde volgens de WGO

De BBN, een erkende beroepsvereniging sinds 2008, ijvert, in overeenstemming met de aanbevelingen van de WGO, voor de erkenning en de promotie van de authentieke naturopathie en van degelijk opgeleide naturopaten om de veiligheid van de patiënten te garanderen.

Naturopaten kunnen effectief advies verlenen op basis van een specifieke en gepersonaliseerde naturopathische evaluatie, volgens een holistische, vitalistische en ecologische visie en met behulp van de tien hiermee verband houdende natuurlijke agentia en technieken (eco-voeding, fyto-aromatherapie, hydrotherapie, manuele technieken, reflexologie, ademhalings- en vibratietechnieken - licht, kleuren, geluiden, kleibehandelingen, ...).

Informeren over de gepaste naturopathische praktijken

Bij gebrek aan een reglementering inzake naturopathie in België, is het belangrijk om de burgers, de patiënten, de gezondheidswerkers, de verantwoordelijke politici en de media op de juiste manier te informeren.

De BBN-professionals zetten zich volledig in tijdens deze ontdekkings- en informatieweek van 6 tot 12 november 2017. Het volledige programma zal vanaf 30 september 2017 beschikbaar zijn op: https://www.unb.be!

Wij heten iedereen van harte welkom!

Download de Poster - Week van de Naturopathie (NL)

Menu