Actualiteit

Volg onze actualiteit

Erkenning van de naturopathie: Een echt theaterstukje voor de Raad van State

Perscommuniqué, 4 mei 2016

Op 2 mei 2016 tijdens de hoorzitting van de Raad van State met betrekking tot het verzoek tot opheffing van de niet-erkenning van de BBN als beroepsvereniging door de Minister van Volksgezondheid, Maggie DE BLOCK, terwijl de BBN net had gepleit voor de dringende opheffing van haar niet-erkenning als beroepsorganisatie op grond van fraude, leugens en de denigrerende houding aangenomen door de huidige Minister van Volksgezondheid DE BLOCK, niet enkel ten opzichte van de naturopathie maar ook ten opzichte van complementaire geneeskunde in het algemeen – door hardop en eenduidig te verklaren dat deze geen groter effect zouden hebben dan een warm bad – bleek in werkelijkheid uit de bevraging van de Commissaris van de Raad van State dat een brief opgesteld door Mevrouw de Minister ONKELINX waarin zwart op wit staat dat het dossier van de BBN « administratief volledig » is, zich in het dossier van Mevrouw Maggie DE BLOCK in een andere versie van de brief van Mevrouw ONKELINX bevindt waarin op onverklaarbare wijze de woorden « administratief volledig » zijn verdwenen … Q.E.D., of in ieder geval voldoende om indruk te maken op de Voorzitter van de Raad van State die hierover in de nabije toekomst uitspraak zal doen. »

Menu