Actualiteit

Volg onze actualiteit

1 maart 2016: De naturopaten maken hun zaak aanhangig bij de Raad van State om hun erkenning te bekomen

Naar aanleiding van de weigering door de Belgische minister van Volksgezondheid tot erkenning van naturopathie en naturopaten heeft de BBN beroep tot nietigverklaring ingediend bij de Raad van State. De informatie werd overgenomen door het persagentschap Belga en verspreid door de pers, met name door:

De RTBF:

De Belgische Beroepsvereniging van Naturopaten (BBN) heeft beslist een "klacht in te dienen tegen de Belgische Staat bij de Raad van State" met het oog op het verkrijgen van haar officiële erkenning, zoals ze donderdag aankondigde in een verklaring.

De beroepsvereniging betwist een beslissing van Minister van Volksgezondheid Maggie De Block die weigerde haar te erkennen als professionele organisatie van beoefenaars van een niet-conventionele praktijk.

Deze erkenning zou de BBN in staat stellen om volledig onder het toepassingsgebied te vallen van de Wet Colla uit 1999, die de "niet-conventionele praktijken op het gebied van de geneeskunde, farmaceutica, kinesitherapie, verpleegkunde en paramedische beroepen" regelt.

De Vereniging van Naturopaten wenst derhalve te kunnen genieten van dezelfde erkenning als deze die reeds toegekend is aan verenigingen van homeopaten of osteopaten.

De BBN begon met de voorbereidingen voor het verkrijgen van haar erkenning onder de vorige legislatuur. De voormalige Minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx, bevestigde in maart 2014 dat haar dossier "administratief volledig" was en beantwoordde aan "alle voorwaarden" vastgelegd bij koninklijk besluit, verzekert de Vereniging.

Op het ogenblik van de overhandiging van het dossier had Laurette Onkelinx de BBN echter gevraagd een "bijkomend document" te verstrekken dat "niet vermeld was in de wetteksten", met name "de gedetailleerde lijst van de handelingen uitgevoerd door de naturopaten", verduidelijkt de BBN.

Dit document "werd op 06/03/2015 per brief verstuurd naar de huidige Federale Minister van Volksgezondheid, Maggie De Block", wat echter niet leidde tot de verhoopte erkenning.

Volgens de BBN heeft minister De Block het verzoek "zonder motief" en "zonder overleg" afgewezen en verklaard dat "de Wet Colla, in uitvoering van de overheidsovereenkomst, aan een volledige herziening zal onderworpen worden". Zij vroeg de BBN bijgevolg "te wachten tot na de evaluatie van de Wet Colla".

"Met andere woorden, de Beroepsvereniging van Naturopaten werd verzocht te wachten tot de wet opnieuw volledig in vraag zou worden gesteld, waardoor het monopolie van de gezondheidspraktijken bijgevolg voorbehouden blijft voor de enige gezondheidswerkers die vandaag door de wet erkend zijn", aldus de BBN.

Naturopathie verenigt het geheel van praktijken die erop gericht zijn het organisme te helpen "zichzelf uitsluitend op een natuurlijke manier" te genezen.

Menu