De pedagogische normen van de BBN, conform aan deze van de WGO

De BBN, effectief lid van de Wereldorganisatie voor Naturopathie (World Naturopathic Federation - WNF), heeft een reeks pedagogische normen vastgelegd met betrekking tot de aansluiting van nieuwe leden, in overeenstemming met de  opleidingscriteria van de Wereldgezondheidsorganisatie « Benchmarks for training in Naturopathy » (OMS, 2010)  om lid te worden van de BBN in de hoedanigheid van:

De WGO beveelt een opleiding aan van ten minste 1.500 effectieve uren, waarvan niet minder dan 400 effectieve uren klinische praktijk onder toezicht.

De opleidingen op afstand en per correspondentie zijn bijgevolg niet erkend door de BBN.

Hoe lid worden van de BBN?

U hebt een volledige opleiding naturopathie van ten minste 1.500 uren gevolgd in overeenstemming met de pedagogische normen van de BBN en bent in het bezit van een diploma van uw onderwijsinstelling? U bent reeds naturopaat? Wordt effectief lid van de BBN als naturopathische gezondheidswerker.

U volgt momenteel een volledige opleiding maar beschikt over een diploma of certificaat van Raadgever in Vitale hygiëne van ten minste 750 effectieve uren. Wordt toetredend lid van de BBN als Raadgever in vitale hygiëne.

Al onze BBN-leden genieten van beroepsverzekeringen voor professionele burgerlijke aansprakelijkheid en professionele rechtsbijstand die u kunt afsluiten na uw effectieve aansluiting.

Download het inschrijvingsformulier Fase I en stuur het, volledig ingevuld met fotokopieën van alle bewijsstukken van uw loopbaan, uitsluitend per e-mail naar: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..

De Toelatingscommissie zal uw kandidatuur beoordelen volgens de opleidingsnormen van de BBN in overeenstemming met de aanbevelingen van de WGO en zal opnieuw contact met u opnemen om, indien nodig, een onderhoud voor te stellen.

Bij het bekomen van de toelating, kunt u het inschrijvingsformulier Fase II en Fase I downloaden en, vergezeld van de nodige bewijsstukken, via de post terugsturen naar de hoofdzetel van de BBN:

Belgische Beroepsvereniging van Naturopaten, Rue François Bossaerts, 72 - 1030 Brussel (België).

Eenmaal geïnstalleerd, kan de professionele gezondheidswerker aanspraak maken op zijn/haar inschrijving bij de Belgische Beroepsvereniging van Naturopaten die de ledenlijst van professionele gezondheidswerkers van de BBN (naturopathische gezondheidswerkers en raadgevers in vitale hygiëne) beheert.

Zoals bij vele andere beroepen binnen het domein van de natuurlijke gezondheidszorg, biedt de BBN-ledenlijst een belangrijke bedrijfsgarantie voor de professionele gezondheidswerker en een solide garantie voor de patiënt op zoek naar een degelijk opgeleide gezondheidswerker.

 

 

 

 

Menu